Д-р Валентин Иванов е завеждащ клиниката по образна диагностика в болница Токуда и водещ специалист в областта. В предаването разказва за проблемите с диагностиката на рак в България и по света, и по специално на рака на гърдата, както и възможностите за скрийнинг и превенция чрез пробиотици ПроЛакт.

София: (02) 920 43 85

088 520 51 53

Пловдив: (032) 62 19 02